Şirket kurarak veya Alt limit olmadan Mülk edinerek Oturum ve Çalışma izni almanın tam zamanı! 2019 Avrupa Birliği hedefi, bölgesel talebi ve fiyatları arttırıyor,koşullar değişmeden farklı  bir seçenek.

Farkımız güvenilirliğimiz ve fiyat politikamız!

01

İlk Görüşme ve Süreç

Ankara veya Budva’daki ofisimizde stratejinizin belirlenmesi ve ön görüşme,

Formlar
Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmet Bedelleri

Mülk alımında 1.kişi bedeli dahil olup diğer kişiler için 500 EURO +KDV eklenecektir.

Resmi giderler yaklaşık olarak konut veya Arsa bedelinin %3’ü ile %6’sı arasındadır. İşlemler sırasında tüm resmi giderler alıcıya ait olacaktır.

Şirket Kurulumu Danışmanlığı Hizmet Bedelleri

Bu fiyata şirket kurucusunun izni dahil olup, her ilave şirket ortağı ve Aile üyeleri için kişi OTURMA İZNİ KİŞİ  başı 500 EURO +KDV’dir. (HER SİRKET ÇALIŞANI OLARAK GÖSTERLEN KİŞİ  İÇİN ,CALİŞMA İZNİ ALINABİLİR)

Kuruluş resmi giderleri 500 EURO (şirket tipine, Ortak sayısın Bağlı olup noter masraflarına ve Türkçe Sırpça TERCÜME SAYISINA GÖRE DEĞİŞİR .)

Şirket aylık maliyeti 500 EURO düşünülebilir. İşlemler sırasındaki tüm resmi giderler şirket sahibine ait olacaktır.

İLGİLİ MAKAM ÖDEMELERİNE  VE ŞİRKET ÖZELİNE GÖRE DEĞİŞİM GÖSTERİR.

Evrakların Teslimi
 • Evrakların teslim alınması,avukatlık ofisi tarafından hazırlanmış sözleşmemizin imzalanması ,

  Belirtilen İBAN Hesabımıza

  • Şirket kurulumu için 500 EURO,
  • Gayrimenkul danışmanlığı için 1750 Euro ,yatırılması ve sürecin başlatılması,
İzinlerin Alınması

Stratejiniz doğrultusunda, şirket kurarak veya gayrimenkul alarak oturum ve çalışma izni için 2 defa Montenegro'da karşılama, havaalanı transferleri ve gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

02

Montenegro İçin Koşullar

Şirket kurarak veya Alt limit olmadan Mülk edinerek Oturum ve Çalışma izni almanın tam zamanı!

Gayrimenkul Yatırımları ile Oturum ve Çalışma İzni
 • Yatırım limiti bulunmamaktadır, mülkün kayıtlarda ticari alan veya konut olarak görünmesi yeterlidir,
 • İzin 1 yıl süre için verilir ve tekrar yenilenebilir, Oturma izninin son gününden en az 40 gün önce gerekli belgeler ile başvurunun yapılması gerekir. 5 yılın sonunda 5 yıllık oturma izni veya kalıcı oturum izni başvurusu yapılabilir,
 • Kişisel banka hesabında minimum para miktarı (Yıllık aile üyeleri başına 3650 Euro) olmalıdır,
 • Tüm aile fertleri ve eşlerin anne ve babalarını kapsar,
 • Ülke de oturum Şartı ve gün sayısı istenmez.
 • Yatırım tutarının yaklaşık %3 ile %6'sı tutarında masraf bütçesi bulunmaktadır. Bölgelere ve mülkün niteliğine göre değişir,
 • Oturum izni başvuru bedeli yetişkinler için 200 Euro çocuklar için kişi başı 175 Euro'dur.
Şirket Kurarak Oturum ve Çalışma İzni
 • LTD ŞTİ (DOO) için 1 Euro üzerinde sermaye ile Şirket kurulumu,
 • ANONİM ŞİRKET(J.S.C) için 25.000 Euro üzerinde sermaye ile Şirket kurulumu,
 • İzin 1 Yıllık süre için verilir ve her yıl tekrar yenilenebilir 5 yıl kesintisiz oturma izni sonrası kalıcı oturma başvurusu yapılabilir.
 • Tüm aile fertleri ve eşlerin anne ve babalarını kapsar,
 • Ülke de oturum şartı ve gün sayısı istenmez.
 • Oturum izni başvuru bedeli yetişkinler için 200 Euro çocuklar için kişi başı 175 Euro'dur.
Vergilendirme
 • Gelir Vergisi oranı %9,
 • Kurumlar vergisi oranı %9,
 • KDV oranı %21

Not: Faturalı harcamalar, gider vergiden düşürülerek matrah belirlenir

03

Mülk Alarak Oturum ve Çalışma İzni

Herhangi bir ülkenin vatandaşı, Montenegro 'da bir Gayrimenkul satın alma hakkına sahiptir.

Adım Adım Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetimiz

Herhangi bir ülkenin vatandaşı, Montenegro 'da bir Gayrimenkul satın alma hakkına sahiptir.

(Avantajlı gayrimenkullerin gösterimi ve tüm evrak takibi deneyimli temsilcilerimiz tarafından yapılacaktır), 

 • Mülk Seçilir,
 • Noter tarafından satış sözleşmesi hazırlanır, (İşlem için sadece pasaport )
 • Satıcı ve alıcı noterin hazırlamış olduğu sözleşmeyi imzaladıktan sonra noter anlaşmayı onaylar,
 • Satış esnasında yeminli Türkçe tercüman bulundurulması zorunludur,
 • Sözleşme imzaladığında, satıcının depozito olarak (yaklaşık% 5-10) talep hakkı vardır, (Anlaşmaya bağlı olarak değişebilir.)
 • Gerçek satış, mülkün tam değerinin, satıcının hesabına banka havalesi yapılması ile gerçekleşir. Ödeme süresi, sözleşme şartlarına bağlıdır,
 • Alıcının veya satıcının sonraki işlemler için, Montenegro'da bulunması gerekli değildir,
 • Tutarın tamamının satıcıya ödenmesine ilişkin noter onayı mülkiyetin alıcıya devri için süreci başlatır,
 • Noterin sözleşme unsurlarının gerçekleştirilmesine yönelik bildirimi üzerine tapu değişimi, 1-2 aylık bir süre içerisinde hazır olmaktadır,
 • İşlemlerin takibi için temsilcimize noter onaylı, İngilizce tercümesi olan vekâletname verilmelidir,
 • Oturum ve Çalışma İzni süreci tapu kayıtlarının değişimi ile başlatılır, başvurunun değerlendirilme süresi yaklaşık bir aydır,
 • Kişilerin çalışma izni alınması sürecinde 2 defa Montenegro'da bulunmaları gerekmektedir.
Mülk Alma Süreci

Süreç;

 • İçişleri Bakanlığına imzalanan sözleşme ile şahsi başvuru yapılması,
 • Kişisel bir banka hesabında minimum para miktarının onaylı belgesi,
 • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi,
 • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
 • Oturum izni başvuru bedellerinin yatırılması,
 • İzin çıktıktan sonra, verilen randevu tarihinde ilgili kimlik kartlarını teslim almak ve banka hesapları açmak için kişinin Montenegro’da bulunması gerekmektedir.

04

Şirket Kurarak Oturum ve Çalışma İzni

Yabancılar tarafından kurulan şirketler Montenegro vatandaşlarının kurdukları ile aynı haklara sahiptir.

Gerekli Evraklar ve Başvuru

Yabancılar tarafından kurulan şirketler Montenegro vatandaşlarının kurdukları ile aynı haklara sahiptir.

 • LTD ŞTİ kurmak için 1 Euro üzerindeki sermaye yeterlidir,
 • Kurulum için; şirket ismi, adres bilgisi ve ana faaliyet konusu
 • İşlemlerin takibi için temsilcimize noter onaylı, İngilizce tercümesi olan vekâletname
 • Gerekli evraklar;
  • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • En son mezun olduğu okul Üniversite ise; Üniversite diploması, transkripti ve noter onaylı İngilizce tercümesi,( Lise ve diğer okullar için; diploma ve noter onaylı İngilizce tercümesi)
  • Şirket kuruluş, ticari sicil harçlarının yatırılması,
  • Noter huzurunda Türkçe yeminli tercüman katılımı ile Kuruluş beyannamesi imzalanması,
Şirket Kurulumu İle İlgili Bilgiler
 • Şirket 7 gün içerisinde tescil edilir.
 • Şirket kuran kişi Executive Director olarak belirlenir, çalışan olarak şirketin bordrosunda görünmelidir.
 • 1 Yerel personel çalıştırma zorunluluğu vardır.
 • Gelir vergisi: %9, Kurumlar vergisi: %9 ve KDV:%21’dir.
 • Şirket kurulduktan sonra aylık sosyal güvenlik primleri ve diğer harçlar şirket adına Montenegro bankalarında açılmış olan hesaplar üzerinden internet bankacılığı ile ödenebilir,
 • Şirketin aktif olması (fatura kesmesi) gerekli değildir. Resmi ödemelerini yapan her şirket hukuk önünde devamlılığı olan bir şirkettir.
 • Maliye, ticaret odası vb. gibi resmi yükümlülükler aylık ortalama 50 Euro’dur.
 • Asgari ücretli bir çalışan için sosyal güvenlik pirim ödemesi 150 Euro’dur.
 • Muhasebe işlemleri için ilgili firmalara ödenmesi gereken bedel ortalama aylık 250 Euro +KDV’dir.
 • Oturum ve Çalışma İzni süreci kurulan şirketin tescil onayı ile başlatılır.
 • İzin şirket tescil tarihinden sonra 25 gün içerisinde çıkar.
 • Kişilerin çalışma izni alınması sürecinde 2 defa Montenegro'da bulunmaları gerekmektedir.
Şirket Kurma Süreci

Süreç;

 • İçişleri Bakanlığına imzalanan sözleşme ile şahsi başvuru yapılması,
 • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi
 • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
 • Oturum izni başvuru bedellerinin yatırılması,
 • İzin çıktıktan sonra, verilen randevu tarihinde ilgili kimlik kartlarını teslim almak için kişinin Montenegro’da bulunması gerekmektedir.

 İzin 1 Yıllık süre için verilir ve tekrar yenilenebilir. 5 yıl kesintisiz oturma izni sonrası kalıcı oturma başvurusu yapılabilir. (Şahsın aynı şirkette resmen çalışıyor görünmesi veya kurduğu şirketi devam ettirmesi ve yıllık oturma ve çalışma izinlerini kesintisiz devam ettirmesi gerekir. )

HİZMETLERİMİZ

Montenegro'da yaşama ilk adım da tüm süreçte sizlere destek oluyor, tüm tecrübe ve birikimimiz ile sizi yalnız bırakmıyoruz.

Şirket kurulum ve finansal danışmanlık hizmetimiz ile tüm hukuksal ve resmi takipleri yapıyor, size tam destek veriyoruz.

Taleplerinize göre hedef ve strateji belirleyerek farklı emlak bürolarından sizler için portföy oluşturuyor, tüm resmi ve hukuki süreçte sizlere tam destek veriyoruz.

Hedefleriniz doğrultusunda ön çalışma yaparak uygun stratejiler belirliyor ve yatırım bedellerinin en kısa sürede geri dönüşünü sağlayacak çözümler üretiyoruz.