Sonraki Hizmetler

Gayrimenkul yatırımları için;

Gerekli inşaat veya yenileme işlerinde proje geliştirmek ve uygulama ekibini oluşturmak,

Yatırımın kiralama, işletme veya satış danışmanlığını yapmak,

Gerekli tüm hukuksal ve resmi takiplerini yapmak, oturum ve çalışma izinlerini almak.

Ticari alanlar için;

Pazar araştırması ve fizibilite yapmak,

Şirket adresi için gerekli kiralama portföyünün sağlanması,

Gerekli personel temini desteğinin sağlanması,

 

Gereksinimlerinize göre daha sonraki hizmet bedellerimiz, iletişim bölümümüze atacağınız isteme göre tarafınıza bildirilecektir.