Gayrimenkul Danışmanlığı Hizmetlerimiz

 • Taleplere göre, Hedef ve strateji belirlemek, bu doğrultuda ön çalışma yapmak,
 • Doğru yatırım aracının güvenli bir şekilde seçimi ve alımına yön vermek için farklı emlak bürolarından  portföy oluşturmak,
 • Gerekli inşaat veya yenileme işlerinde proje geliştirmek ve uygulama ekibini oluşturmak,
 • Yatırımın kiralama, işletme veya satış danışmanlığını yapmak,
 • Gerekli tüm hukuksal ve resmi takiplerini yapmak, oturum ve çalışma izinlerini almak.

Mülk Alımı

Herhangi bir ülkenin vatandaşı, Montenegro 'da bir Gayrimenkul satın alma hakkına sahiptir.

(Avantajlı gayrimenkullerin gösterimi ve tüm evrak takibi deneyimli temsilcilerimiz tarafından yapılacaktır),

 • Mülk Seçilir,
 • Noter tarafından satış sözleşmesi hazırlanır, (İşlem için sadece pasaport )
 • Satıcı ve alıcı noterin hazırlamış olduğu sözleşmeyi imzaladıktan sonra noter anlaşmayı onaylar,
 • Satış esnasında yeminli Türkçe tercüman bulundurulması zorunludur,
 • Sözleşme imzaladığında, satıcının depozito olarak (yaklaşık% 5-10) talep hakkı vardır, (Anlaşmaya bağlı olarak değişebilir.)
 • Gerçek satış, mülkün tam değerinin, satıcının hesabına banka havalesi yapılması ile gerçekleşir. Ödeme süresi, sözleşme şartlarına bağlıdır,
 • Alıcının veya satıcının sonraki işlemler için, Montenegro'da bulunması gerekli değildir,
 • Tutarın tamamının satıcıya ödenmesine ilişkin noter onayı mülkiyetin alıcıya devri için süreci başlatır,
 • Noterin sözleşme unsurlarının gerçekleştirilmesine yönelik bildirimi üzerine tapu değişimi, 1-2 aylık bir süre içerisinde hazır olmaktadır,
 • İşlemlerin takibi için temsilcimize noter onaylı, İngilizce tercümesi olan vekâletname verilmelidir,
 • Oturum ve Çalışma İzni süreci tapu kayıtlarının değişimi ile başlatılır, başvurunun değerlendirilme süresi yaklaşık bir aydır,
 • Kişilerin çalışma izni alınması sürecinde 2 defa Montenegro'da bulunmaları gerekmektedir.


  Süreç
  ;

  • İçişleri Bakanlığına imzalanan sözleşme ile şahsi başvuru yapılması,
  • Kişisel bir banka hesabında minimum para miktarının onaylı belgesi,
  • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • Oturum izni başvuru bedellerinin yatırılması,
  • İzin çıktıktan sonra, verilen randevu tarihinde ilgili kimlik kartlarını teslim almak ve banka hesapları açmak için kişinin Montenegro’da bulunması gerekmektedir.

Gayrimenkul Portföyümüz