Şirket Kurulum Danışmanlığı

 • Pazar araştırması ve fizibilite yapmak,
 • Şirket kurulumu, gerekli tüm hukuksal ve resmi takipleri yapmak ve izinleri almak,
 • İleri dönemde hukuksal ve mali süreci yönetebilecek birlikte çalıştığımız firmalar ile koordinasyonu sağlamak.

Şirket Kurulumu

Yabancılar tarafından kurulan şirketler Montenegro vatandaşlarının kurdukları ile aynı haklara sahiptir.

 • LTD ŞTİ kurmak için 1 Euro üzerindeki sermaye yeterlidir,
 • Kurulum için; şirket ismi, adres bilgisi ve ana faaliyet konusu
 • İşlemlerin takibi için temsilcimize noter onaylı, İngilizce tercümesi olan vekâletname
 • Gerekli evraklar;
  • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • En son mezun olduğu okul Üniversite ise; Üniversite diploması, transkripti ve noter onaylı İngilizce tercümesi,( Lise ve diğer okullar için; diploma ve noter onaylı İngilizce tercümesi)
  • Şirket kuruluş, ticari sicil harçlarının yatırılması,
  • Noter huzurunda Türkçe yeminli tercüman katılımı ile Kuruluş beyannamesi imzalanması,
 • Şirket 7 gün içerisinde tescil edilir.
 • Şirket kuran kişi Executive Director olarak belirlenir, çalışan olarak şirketin bordrosunda görünmelidir.
 • 1 Yerel personel çalıştırma zorunluluğu vardır.
 • Gelir vergisi: %9, Kurumlar vergisi: %9 ve KDV:%19’dur.
 • Şirket kurulduktan sonra aylık sosyal güvenlik primleri ve diğer harçlar şirket adına Montenegro bankalarında açılmış olan hesaplar üzerinden internet bankacılığı ile ödenebilir,
 • Şirketin aktif olması (fatura kesmesi) gerekli değildir. Resmi ödemelerini yapan her şirket hukuk önünde devamlılığı olan bir şirkettir.
 • Maliye, ticaret odası vb. gibi resmi yükümlülükler aylık ortalama 50 Euro’dur.
 • Asgari ücretli bir çalışan için sosyal güvenlik pirim ödemesi 150 Euro’dur.
 • Muhasebe işlemleri için ilgili firmalara ödenmesi gereken bedel ortalama aylık 250 Euro +KDV’dir.
 • Oturum ve Çalışma İzni süreci kurulan şirketin tescil onayı ile başlatılır.
 • İzin şirket tescil tarihinden sonra 25 gün içerisinde çıkar.
 • Kişilerin çalışma izni alınması sürecinde 2 defa Montenegro'da bulunmaları gerekmektedir.
 • Süreç;
  • İçişleri Bakanlığına imzalanan sözleşme ile şahsi başvuru yapılması,
  • Geçerlilik süresi en az 1 yıl olan pasaport ve tüm sayfaların kopyaları ve resimli sayfanın, noter onaylı İngilizce tercümesi
  • E-Devletten alınmış Sabıka Kaydı, noter onaylı İngilizce tercümesi,
  • Oturum izni başvuru bedellerinin yatırılması,
  • İzin çıktıktan sonra, verilen randevu tarihinde ilgili kimlik kartlarını teslim almak için kişinin Montenegro’da bulunması gerekmektedir.

İzin 1 Yıllık süre için verilir ve tekrar yenilenebilir. 5 yıl kesintisiz oturma izni sonrası kalıcı oturma başvurusu yapılabilir. (Şahsın aynı şirkette resmen çalışıyor görünmesi veya kurduğu şirketi devam ettirmesi ve yıllık oturma ve çalışma izinlerini kesintisiz devam ettirmesi gerekir. )