It is the EXACT TIME to benefit from the country’s opportunities within the process of joining to the European Union!

When compared with the other European countries, Montenegro is coming into prominence with the provided investment opportunities and their costs, the process and terms about obtaining working and residence permit, taxation system and advantages of economical life. The European Union target in 2019 increases the regional demand and prices.

Avantajlar

Detailed Information

Residence and Working Permits with Real Estate Investments

 • There is no investment limits, registration of the real estate as trading area or residence is adequate,
 • The permit is granted for a period of 1 year and it may be renewed, the application should be made with the required documents at least 40 days before the expiry date of residence permit. At the end of 5 years, residence permit for 5 years or permanent residence permit application might be done.
 • The minimum amount of money (Annually 3650 Euro for each member of the family) must be deposited in the personal bank account.
 • It covers all family members and spouses’ parents.
 • No obligation to reside nor residence days are required.
 • There is an expense budget of approximately between 3% and 6% of the investment amount. It may change according to the regions or type of the real estate,
 • Application fee for residence permit is 650 Euro and 500 Euro respectively for adults and children.

Sample Table

The obligatory Sworn Translator service is 50-70 Euro per hour. Document translation of the notary agreement is 20-25 Euro/page. It takes between 140-300 Euro and required for Bank Transfer from Turkey.

General Real Estate Expenses

Aylık fatura bedelleri, Bölgeye, Metrekareye ve Binanın niteliğine bağlı olarak fiyatlandırmalar değişmektedir.

Emlak vergisi: Kadastro fiyatının % 0,1 ile% 1 arasında,

Genel bakım: 5 Euro / m²

İnternet: Tarifeye bağlı olarak 12 Euro / ay

Çöp imhası: 5 Euro / ay

Telefon abonelik: 5 Euro / ay

Elektrik: 1KW’lık maliyet 7-10 Cent

Su: 0,6 – 8 Euro / ay

Notary Public Cost Sheet

Residence and Working Permits by Founding a Company

 • LTD ŞTİ (DOO) için 1Euro üzerinde sermaye ile Şirket kurulumu
 • ANONİM ŞİRKET(J.S.C) için 25.000 Euro üzerinde sermaye ile Şirket kurulumu
 • İzin 1 Yıllık süre için verilir ve her yıl tekrar yenilenebilir 5 yıl kesintisiz oturma izni sonrası kalıcı oturma başvurusu yapılabilir
 • Tüm aile fertleri ve eşlerin anne ve babalarını kapsar
 • Ülke de oturum Ģartı ve gün sayısı istenmez
 • Oturum izni başvuru bedeli yetişkinler için 650 Euro çocuklar için kişi başı 500 Euro’dur

Taxation

Gelir Vergisi oranı %9,

 • Kurumlar vergisi oranı %9,
 • KDV oranı %19

Not: Faturalı harcamalar, gider vergiden düşürülerek matrah belirlenir.

Örnek Tablo

Information on the Other Countries

İspanya

Malta

Montenegro

Portekiz

Yunanistan